20.07.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı

03.07.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Olağanüstü Genel Kurul kararı alınmıştır.

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu’nun 20.07.2018 tarihinde saat 09:00 itibâriyle İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu  Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No: 190  İzmir adresinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı tâkdirde 27.08.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına,

Gündemin;

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divân Heyeti’nin seçilmesi
  3. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları’nın okunması ve ibrâzı
  4. Seçimler
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış

şeklinde ilân edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.