İMDER Kalite Politikası

Kalite Politikası

      İMDER, güvenin insan ilişkilerinin temelindeki en önemli yapılardan biri olduğunu bilerek hareket etmektedir. Bu bilinç ile dernek yönetimimiz kalite politikasında öncelikli çıkış noktası olarak “güven”i esas almış ve kalite politikasını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlemiştir:

 

Toplam Kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içinde dernek hedeflerine ulaşmak için çalışmak ve her daim gelişime, yeniliğe açık olmak.

Gelişmiş Teknolojiyi Kullanmak ve rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, kullanılmasını sağlamak.

 

Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılamak, müşteri isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak.

Organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerde; kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergilenerek, sistem sürekli gözden geçirilip iyileştirme fırsatları yaratmak.

Sürekli eğitim yolu ile üyelerimizin örnek bir kuruluşun üyesi olduklarının fark edilmesini sağlamak ve ilimize en iyi hizmeti vermek.