İMDER Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi Madde

1- Derneğin Adı: İMDER İzmir Müteahhitler (İmder) Derneği’dir. Derneğin merkezi İzmir’dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Derneğin amacı; İzmir’de yaşayan Müteahhitleri bir araya getirmek. Müteahhitler arasında dayanışmayı sağlamak, birlikte proje hazırlamalarına imkan sağlayabilmek. Sektörel sorunları saptayabilmek, dile getirmek ve çözüm üretebilmek, Kent için yapı projeleri oluşturabilmek. İhtiyaç halinde olan inşaat sektöründe çalışanlara istihdam sağlayabilmek, Teknik, sosyal açıdan kendini yenileyen çalışmalara üyelerimizi sevk etmek. Müteahhitlik üzerine Dünya’da oluşan gelişmeleri yakından takip etmek gerektiğinde ülkemize empoze etmek vb. konularda gerek yurt içi gerekse yurt dışında ilgili kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar yapmak derneğimizin başlıca amaçlarındandır. Tamamını incelemek için tıklayınız>>